ПОЛІТИКА КОМПАНІЇ В СФЕРІ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

МІСІЯ ТОВ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД":

Зберігати лідируючі позиції на аграрному ринку та забезпечувати клієнтів якісною i безпечною продукцією за рахунок надійного виробництва, послуг, модернізації переробних потужностей та ефективної командної роботи.
Ми постійно працюємо над вдосконаленням процесів на всіх етапах діяльності.

Для виконання своєї місії вище керівництво ТОВ “ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД” бере на себе зобов’язання:

 • виконувати законодавчі, нормативні вимоги і вимоги внутрішньої документації системи менеджменту щодо якості, безпеки та законності харчової продукції та кормів;
 • постійно вдосконалювати систему менеджменту якості і безпеки харчової продукції та кормів;
 • забезпечувати виконання взаємно узгоджених вимог споживачів до якості і безпеки харчової продукції та кормів;
 • забезпечувати функціонування системи менеджменту якості і безпеки харчової продукції та кормів необхідними ресурсами;
 • забезпечувати постійну ідентифікацію, оцінку та управління ризиками, що мають відношення до безпеки харчової продукції та кормів;
 • здійснювати постійне підвищення кваліфікації, компетентності та обізнаності співробітників в області безпеки та якості харчової продукції та кормів, стимулювання працівників до активної участі в удосконаленні системи менеджменту якості та безпечності харчової продукції та кормів;
 • розвивати і модернізувати виробництво на основі використання технологій, безпечних для харчової продукції та кормів;
 • періодично переглядати Політику в сфері якості та безпеки харчової продукції та кормів для забезпечення її адекватності;
 • забезпечувати розробку та досягнення цілей в сфері якості і безпеки харчової продукції та кормів, проводити аналіз результативності системи менеджменту;
 • забезпечувати чітко налагоджений контроль з боку керівників усіх рівнів для виконання робіт з необхідним рівнем якості і безпеки;
 • підтримувати всі роботи, ідеї, пропозиції співробітників, спрямовані на розвиток і зміцнення системи менеджменту;
 • встановити пріоритет життя і здоров’я працівників, шляхом створення належних, безпечних і здорових умов праці;
 • забезпечувати відкритість перед споживачами, співробітниками та іншими зацікавленими сторонами з питань діяльності в галузі якості і безпечності харчової продукції та кормів.

Для виконання взятих на себе зобов’язань вище керівництво ТОВ “ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД” пред’являє до своїх співробітників наступні вимоги:

 • виконувати встановлені вимоги;
 • виявляти невідповідності в діяльності і усувати їх причини;
 • вносити пропозиції про вдосконалення діяльності;
 • здійснювати самоконтроль;
 • підвищувати рівень своєї компетентності;
 • не допускати виконання робіт, здатних привести до зниження якості та безпеки продукції.

 Кожен співробітник несе відповідальність за якість та безпеку в своїй сфері діяльності.

Кожен керівник підрозділу повинен бути для підлеглих прикладом свідомого ставлення до системи менеджменту якості і безпеки харчових продуктів та кормів.

 Ми всі одна команда і прагнемо зробити все від нас залежне для забезпечення повного задоволення споживачів і виконання нашої місії.

Генеральний директор ТОВ “ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД” Буркатовська О.С.

МИ СТВОРЮЄМО НАДІЙНІ ВІДНОСИНИ З НАШИМИ КЛІЄНТАМИ, ЗА РАХУНОК НАШОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ЦІННОСТІ ТОВ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД":

СТІЙКІСТЬ

Ми зберігаємо свою позицію на ринку, використовуючи надійне виробництво.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Кожен з нас прагне максимально застосовувати знання, навички та досвід для прийняття успішних рішень.

НАДІЙНІСТЬ

Ми будуємо взаємини на довірі, створюючи міцну основу для співробітництва.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Ми завжди виконуємо взяті на себе зобов’язання у встановлені терміни та в повному обсязі.