ПОЛІТИКА КОМПАНІЇ В СФЕРІ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

МІСІЯ ТОВ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД":

Динамічне збільшення обсягів виробництва; збільшення кількості робочих місць, забезпечення максимальної задоволеності потреб покупців і підвищення ефективності діяльності за рахунок реалізації споживачам безпечних і якісних харчових продуктів та кормів; отримання прибутку, достатнього для вкладення в розвиток ТОВ “ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД” і забезпечення прибутковості для власників підприємства.

Для виконання своєї місії вище керівництво ТОВ “ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД” бере на себе зобов’язання:

 • виконувати законодавчі, нормативні вимоги і вимоги внутрішньої документації системи менеджменту щодо якості, безпеки та законності харчової продукції та кормів;
 • постійно вдосконалювати систему менеджменту якості і безпеки харчової продукції та кормів;
 • забезпечувати виконання взаємно узгоджених вимог споживачів до якості і безпеки харчової продукції та кормів;
 • забезпечувати функціонування системи менеджменту якості і безпеки харчової продукції та кормів необхідними ресурсами;
 • забезпечувати постійну ідентифікацію, оцінку та управління ризиками, що мають відношення до безпеки харчової продукції та кормів;
 • здійснювати постійне підвищення кваліфікації, компетентності та обізнаності співробітників в області безпеки та якості харчової продукції та кормів, стимулювання працівників до активної участі в удосконаленні системи менеджменту якості та безпечності харчової продукції та кормів;
 • розвивати і модернізувати виробництво на основі використання технологій, безпечних для харчової продукції та кормів;
 • періодично переглядати Політику в сфері якості та безпеки харчової продукції та кормів для забезпечення її адекватності;
 • забезпечувати розробку та досягнення цілей в сфері якості і безпеки харчової продукції та кормів, проводити аналіз результативності системи менеджменту;
 • забезпечувати чітко налагоджений контроль з боку керівників усіх рівнів для виконання робіт з необхідним рівнем якості і безпеки;
 • підтримувати всі роботи, ідеї, пропозиції співробітників, спрямовані на розвиток і зміцнення системи менеджменту;
 • встановити пріоритет життя і здоров’я працівників, шляхом створення належних, безпечних і здорових умов праці;
 • забезпечувати відкритість перед споживачами, співробітниками та іншими зацікавленими сторонами з питань діяльності в галузі якості і безпечності харчової продукції та кормів.

Для виконання взятих на себе зобов’язань вище керівництво ТОВ “ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД” пред’являє до своїх співробітників наступні вимоги:

 • виконувати встановлені вимоги;
 • виявляти невідповідності в діяльності і усувати їх причини;
 • вносити пропозиції про вдосконалення діяльності;
 • здійснювати самоконтроль;
 • підвищувати рівень своєї компетентності;
 • не допускати виконання робіт, здатних привести до зниження якості та безпеки продукції.

 Кожен співробітник несе відповідальність за якість та безпеку в своїй сфері діяльності.

Кожен керівник підрозділу повинен бути для підлеглих прикладом свідомого ставлення до системи менеджменту якості і безпеки харчових продуктів та кормів.

 Ми всі одна команда і прагнемо зробити все від нас залежне для забезпечення повного задоволення споживачів і виконання нашої місії.

Генеральний директор ТОВ “ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД” Буркатовська О.С.

МИ СТВОРЮЄМО НАДІЙНІ ВІДНОСИНИ З НАШИМИ КЛІЄНТАМИ, ЗА РАХУНОК НАШОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ЦІННОСТІ ТОВ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД":

СТІЙКІСТЬ

Ми здатні зберегти свою позицію на ринку з урахуванням впливу негативних зовнішніх і внутрішніх факторів, за рахунок постійного руху вперед, розвитку якісних характеристик компанії, співробітників, клієнтів, які перебувають у постійній комунікації між собою.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Кожен із нас прагне максимально використовуючи знання, навички і досвід для прийняття успішних рішень.

НАДІЙНІСТЬ

Ми будуємо взаємини на довірі, створюючи таким чином міцну основу для співробітництва.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Ми виконуємо взяті на себе зобов’язання перед стейкхолдерами, в незалежності від зовнішніх факторів – у встановлені терміни і в повному обсязі.