В центральному офісі ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» та на ВП ЗОЕЗ було проведено щорічний наглядовий аудит

21 Листопада 2018

Компанія ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД», постійно розвивається та самовдосконалюється. Політика Компанії містить в собі та декларує місію ТОВ “ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД”, яка полягає в динамічному збільшенні об’ємів виробництва, забезпеченні максимального задоволення потреб покупців та збільшення ефективності діяльності за рахунок реалізації потреб безпечних та якісних харчових продуктів, та кормів, а також отримання прибутку, достатнього для вкладення у розвиток ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД».

У зв’язку з цим, на підприємстві у 2017 році була розроблена та впроваджена сертифікація системи менеджменту та безпеки харчових продуктів та кормів у відповідності з вимогами міжнародних стандартів ISO 22000:2005, GMP+B2 «Виробництво кормових інгредієнтів» та GMP+B3 «Торгівля, збір, зберігання та відвантаження».

Стандарт ISO 22000: 2005 об’єднує принципи аналізу небезпек по критичним контрольним точкам (НАССР) і практичні кроки, розроблені в Кодексі Комісії по продуктах харчування. Шляхом використання перевірочних вимог. Цей стандарт поєднує програми створення попередніх умов з планом НАССР. Аналіз небезпек є ключем до ефективної системи менеджменту безпеки харчових продуктів, оскільки його виконання допомагає систематизувати знання, необхідні для створення ефективної комбінації заходів контролю.

Сертифікація GMP + покриває весь цикл від первинного виробництва шроту соняшникового до поставки комбікормів на тваринницькі ферми (єдині принципи для всієї індустрії). Загальні вимоги ISO / НАССР адаптовані до конкретних процесів, властивим тільки сфері кормового виробництва.

Здійснено інтеграцію ряду контролюючих та коригуючих інструментів в одній схемі простежуваності виробництва кормових інгредієнтів і систем моніторингу. Результатом сертифікації стало отримання доступу Компанії до єдиної інформаційної бази даних учасників ринку, власників сертифікатів GMP +.

За період з 05.11.2018р по 09.11.2018р в центральному офісі ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» та на ВП ЗОЕЗ було проведено щорічний наглядовий аудит, який здійснювався аудитором міжнародної компанії «SGS Ukraine». В результаті аудиту критичних невідповідностей виявлено не було. Аудитором були відмічені значні покращення в інфраструктурі на ВП ЗОЕЗ у порівнянні з минулим роком.

Позитивне проходження наглядового аудиту стало можливим завдяки керівництву ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД», яке взяло на себе зобов’язання якісно виконувати законодавчі вимоги і вимоги внутрішньої документації системи менеджменту щодо якості, безпеки та законності харчової продукції та кормів, забезпечуючи виконання вимог споживачів до продукції, що випускається, постійно вдосконалюючи систему менеджменту якості і безпеки харчової продукції та кормів.

Крім цього, варто відзначити кожного співробітника ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД», задіяного у всьому ланцюжку виробництва, який усвідомлює, що несе відповідальність за якість і безпеку в своїй сфері діяльності і тому належним чином виконує всі вимоги з безпеки харчової продукції та кормів.

ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД»– це одна велика та дружна команда, яка прагне зробити все від себе залежне для забезпечення повного задоволення споживачів і виконання своєї місії.